LICENSES AND CERTIFICATES

lognetglobal_logo Lognet Global Logistics Network
"A truly unique group of professional and dynamic freight forwarders with a common vision"
LOGNET GLOBAL
fiata-Logo Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés
International Federation of Freight Forwarders Associations
FIATA
VCCI: 136/CN HCM-HVĐT Vietnam Chamber of Commerce and Industry
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
136/CN HCM-HVĐT
VCCI
VLA: 186/HV 03/06/2016 Vietnam Logistics Business Association
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam
186/HV
VLA
Customs: 1926/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Customs Broker License No.
Quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan
1926/QĐ-TCHQ
CBL
YBAHCM: 01-QĐ/2015/DNT-HV 15/01/2015 HCMC Young Business Association
Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM
01-QĐ/2015/DNT-HV
YBA HCM
BTBA: BTBA197/CN 13/10/2015 Binh Thanh Business Association
Hội Doanh nghiệp Bình Thạnh
BTBA197/CN
BTBA
GDT: 664/QĐ-TCT 07/04/2015

General Department Of Taxation (Certificates of Merit)
Giấy khen Tổng Cục Thuế
664/QĐ-TCT

Tháng 07/2018, Giấy khen Cục Thuế : 3104/QĐ-CT

GDT
Là thành viên của Hội JCTRANS Tháng 08/2018, Hội viên Forwarder & Logistics quốc tế JCTRANS JC TRANS
Hội viên Forwarder & Logistics quốc tế GFA Tháng 09/2018, Hội viên Forwarder & Logistics quốc tế GFA GFA