Sơ đồ tổ chức

Phòng Kinh doanh

Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu hàng hóa theo uỷ quyền của các đại lý nước ngoài, ngoài ra còn tham mưu cho Giám Đốc thực hiện liên doanh theo đối tác, chấp hành luật pháp của nhà nước, các quy định của các cơ quan hữu quan, tập quán thương mại và giao nhận quốc tế.

 

Phòng chứng từ

Nhận chứng từ và chi tiết hàng hóa từ khách hàng, sắp xếp lịch tàu, đặt chỗ container hàng, thanh toán cước tàu và các phụ phí khác cho hãng tàu, cảng vụ, xử lý các chứng từ đại lý nước ngoài gửi về, theo dõi thông tin về tàu, hàng hóa để kịp thời thông tin cho khách hàng …

  • Phát hành vận đơn thứ cấp khi hàng hóa lên tàu
  • Chịu trách nhiệm xử lý các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ gửi hàng, giải quyết tất cả sự cố xảy ra trong quá trình giao nhận hàng hóa.

 

Phòng dịch vụ giao nhận

Thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến thủ tục khai hải quan hàng nhập và hàng xuất ở cảng và kho bãi,sân bay.

 

Phòng chăm sóc khách hàng

Liên lạc với hãng tàu để cập nhập giá và lịch trình,thực hiện booking với hãng tàu,kiểm tra chỗ và ngày dụ kiến tàu chạy,lộ trình, thời gian,tuổi tàu cho phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

  • Yêu cầu đặt chỗ với hàng tàu từ yêu cầu đặt chỗ của bộ phận kinh doanh
  • Làm việc với hàng tàu dể kiểm tra chỗ, giá và nhận đặt chỗ từ hàng tàu.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lô hàng

 

Phòng kế toán và tổ chức hành chính

  • Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của công ty, theo dõi công nợ, tài sản, vốn bằng tiền, tiền gửi ngân hàng, tài sản và vốn ký quỹ, thế chấp, quỹ lương.
  • Quản lý nhân sự, tổ chức sắp xếp cho cán bộ công nhận viên trong các bộ phận cho phù hợp với khả năng và trình độ cho mỗi người và bổ sung nhân sự khi có nhu cầu.
  • Thực hiện việc chi trả lương, xét tăng lương, thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.