Tin tức tuyển dụng

DGS LOGISTICS TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

01 - 04 - 2023

Do nhu cầu mở rộng qui mô và hoạt động kinh doanh của công ty, DGS Logistics mong muốn chiêu mộ các đồng đội về team chúng tôi.