PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP

 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/07/2022

 

 

  

 

1.Full Container Load (FCL)

 

 

2.Less Than Container Load (LCL)

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liện lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng.

Hệ thống văn phòng Điện thoại liên hệ Địa chỉ email
DGS Hồ Chí Minh +84- 77 999 8181 info@dgs.com.vn
DGS Hà Nội +84- 77 999 8181 info@dgs.com.vn

Trong trường hợp các hãng vận chuyển thay đổi phụ phí cao hơn mức phụ phí trong bảng này tại thời điểm bất kỳ, mức phụ phí cao hơn của các hãng vận chuyển sẽ được áp dụng.